Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015

Αποτελέσματα κλήρωσηςΔΩΡΑ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ ΑΓΟΡΑΣ
ΛΑΧΝΟΣ
ΒΙΒΛΙΑ - ΧΑΡΤΙΚΑ
1 Ίδρυμα Ευγενίδου  1 βιβλίο "To άστρο των Χριστουγέννων" 344
2
1 βιβλίο "To άστρο των Χριστουγέννων" 595
3
1 βιβλίο "To άστρο των Χριστουγέννων" 934
4
1 βιβλίο "To άστρο των Χριστουγέννων" 368
5
1 βιβλίο "To άστρο των Χριστουγέννων" 151
6
1 βιβλίο "To άστρο των Χριστουγέννων" 806
7
1 βιβλίο "To άστρο των Χριστουγέννων" 203
8
1 βιβλίο "To άστρο των Χριστουγέννων" 401
9
1 βιβλίο "To άστρο των Χριστουγέννων" 27
10
1 βιβλίο "To άστρο των Χριστουγέννων" 581
11
1 βιβλίο "To άστρο των Χριστουγέννων" 550
12
1 βιβλίο "To άστρο των Χριστουγέννων" 28
13
1 βιβλίο "To άστρο των Χριστουγέννων" 116
14
1 βιβλίο "To άστρο των Χριστουγέννων" 86
15
1 βιβλίο "To άστρο των Χριστουγέννων" 600
16
1 βιβλίο "To άστρο των Χριστουγέννων" 755
17
1 βιβλίο "To άστρο των Χριστουγέννων" 1
18
1 βιβλίο "To άστρο των Χριστουγέννων" 409
19
1 βιβλίο "To άστρο των Χριστουγέννων" 817
20
1 βιβλίο "To άστρο των Χριστουγέννων" 134
21
1 βιβλίο "To άστρο των Χριστουγέννων" 177
22
1 βιβλίο "To άστρο των Χριστουγέννων" 739
23
1 βιβλίο "To άστρο των Χριστουγέννων" 426
24
1 βιβλίο "To άστρο των Χριστουγέννων" 578
25
1 βιβλίο "To άστρο των Χριστουγέννων" 68
26
1 βιβλίο "To άστρο των Χριστουγέννων" 389
27
1 βιβλίο "To άστρο των Χριστουγέννων" 48
28
1 βιβλίο "To άστρο των Χριστουγέννων" 285
29
1 βιβλίο "To άστρο των Χριστουγέννων" 533
30
1 βιβλίο "To άστρο των Χριστουγέννων" 745
31
1 βιβλίο "To άστρο των Χριστουγέννων" 95
32
1 βιβλίο "To άστρο των Χριστουγέννων" 34
33
1 βιβλίο "To άστρο των Χριστουγέννων" 535
34
1 βιβλίο "To άστρο των Χριστουγέννων" 851
35
1 βιβλίο "To άστρο των Χριστουγέννων" 41
36
1 βιβλίο "To άστρο των Χριστουγέννων" 140
37
1 βιβλίο "To άστρο των Χριστουγέννων" 125
38
1 βιβλίο "To άστρο των Χριστουγέννων" 280
39
1 βιβλίο "To άστρο των Χριστουγέννων" 743
40
1 βιβλίο "To άστρο των Χριστουγέννων" 149
41
1 βιβλίο "To άστρο των Χριστουγέννων" 211
42
1 βιβλίο "To άστρο των Χριστουγέννων" 532
43
1 βιβλίο "To άστρο των Χριστουγέννων" 349
44
1 βιβλίο "To άστρο των Χριστουγέννων" 14
45
1 βιβλίο "To άστρο των Χριστουγέννων" 525
46
1 βιβλίο "To άστρο των Χριστουγέννων" 601
47
1 βιβλίο "To άστρο των Χριστουγέννων" 244
48
1 βιβλίο "To άστρο των Χριστουγέννων" 200
49
1 βιβλίο "To άστρο των Χριστουγέννων" 235
50 1 βιβλίο "To άστρο των Χριστουγέννων" 334
51 Δημοκρατικός τύπος Α.Ε 1 παραμύθι: "Η Χιονάτη και οι Επτά νάνοι" (βιβλίο & cd) 838
52
1 παραμύθι: "Η Χιονάτη και οι Επτά νάνοι" (βιβλίο & cd) 378
53
1 παραμύθι: "Η Χιονάτη και οι Επτά νάνοι" (βιβλίο & cd) 236
54
1 παραμύθι: "Η Χιονάτη και οι Επτά νάνοι" (βιβλίο & cd) 168
55
1 παραμύθι: "Η Χιονάτη και οι Επτά νάνοι" (βιβλίο & cd) 263
56
1 παραμύθι: "Η Χιονάτη και οι Επτά νάνοι" (βιβλίο & cd) 170
57
1 παραμύθι: "Η Χιονάτη και οι Επτά νάνοι" (βιβλίο & cd) 318
58
1 παραμύθι: "Η Χιονάτη και οι Επτά νάνοι" (βιβλίο & cd) 197
59
1 παραμύθι: "Η Χιονάτη και οι Επτά νάνοι" (βιβλίο & cd) 556
60
1 παραμύθι: "Η Χιονάτη και οι Επτά νάνοι" (βιβλίο & cd) 328
61
1 παραμύθι: "Η Χιονάτη και οι Επτά νάνοι" (βιβλίο & cd) 779
62
1 παραμύθι: "Η Χιονάτη και οι Επτά νάνοι" (βιβλίο & cd) 572
63
1 παραμύθι: "Η Χιονάτη και οι Επτά νάνοι" (βιβλίο & cd) 399
64
1 παραμύθι: "Η Χιονάτη και οι Επτά νάνοι" (βιβλίο & cd) 117
65
1 παραμύθι: "Η Χιονάτη και οι Επτά νάνοι" (βιβλίο & cd) 529
66
1 παραμύθι: "Η Χιονάτη και οι Επτά νάνοι" (βιβλίο & cd) 869
67
1 παραμύθι: "Η Χιονάτη και οι Επτά νάνοι" (βιβλίο & cd) 834
68
1 παραμύθι: "Η Χιονάτη και οι Επτά νάνοι" (βιβλίο & cd) 395
69
1 παραμύθι: "Η Χιονάτη και οι Επτά νάνοι" (βιβλίο & cd) 548
70
1 παραμύθι: "Η Χιονάτη και οι Επτά νάνοι" (βιβλίο & cd) 316
71
1 παραμύθι: "Η Σταχτοπούτα" (βιβλίο & cd) 394
72
1 παραμύθι: "Η Σταχτοπούτα" (βιβλίο & cd) 384
73
1 παραμύθι: "Η Σταχτοπούτα" (βιβλίο & cd) 821
74
1 παραμύθι: "Η Σταχτοπούτα" (βιβλίο & cd) 919
75
1 παραμύθι: "Η Σταχτοπούτα" (βιβλίο & cd) 720
76
1 παραμύθι: "Η Σταχτοπούτα" (βιβλίο & cd) 770
77
1 παραμύθι: "Η Σταχτοπούτα" (βιβλίο & cd) 49
78
1 παραμύθι: "Η Σταχτοπούτα" (βιβλίο & cd) 215
79
1 παραμύθι: "Η Σταχτοπούτα" (βιβλίο & cd) 204
80
1 παραμύθι: "Η Σταχτοπούτα" (βιβλίο & cd) 553
81
1 παραμύθι: "Η Σταχτοπούτα" (βιβλίο & cd) 174
82
1 παραμύθι: "Η Σταχτοπούτα" (βιβλίο & cd) 115
83
1 παραμύθι: "Η Σταχτοπούτα" (βιβλίο & cd) 46
84
1 παραμύθι: "Η Σταχτοπούτα" (βιβλίο & cd) 393
85
1 παραμύθι: "Η Σταχτοπούτα" (βιβλίο & cd) 58
86
1 παραμύθι: "Η Σταχτοπούτα" (βιβλίο & cd) 83
87
1 παραμύθι: "Η Σταχτοπούτα" (βιβλίο & cd) 4
88
1 παραμύθι: "Η Σταχτοπούτα" (βιβλίο & cd) 930
89
1 παραμύθι: "Η Σταχτοπούτα" (βιβλίο & cd) 522
90
1 παραμύθι: "Η Σταχτοπούτα" (βιβλίο & cd) 30
91
1 Cd “Xριστούγεννα Αγκαλιά" του Αντώνη Λουδάρου 220
92
1 Cd “Xριστούγεννα Αγκαλιά" του Αντώνη Λουδάρου 423
93
1 Cd “Xριστούγεννα Αγκαλιά" του Αντώνη Λουδάρου 741
94
1 Cd “Xριστούγεννα Αγκαλιά" του Αντώνη Λουδάρου 54
95
1 Cd “Xριστούγεννα Αγκαλιά" του Αντώνη Λουδάρου 253
96
1 Cd “Xριστούγεννα Αγκαλιά" του Αντώνη Λουδάρου 814
97
1 Cd “Xριστούγεννα Αγκαλιά" του Αντώνη Λουδάρου 97
98
1 Cd “Xριστούγεννα Αγκαλιά" του Αντώνη Λουδάρου 932
99
1 Cd “Xριστούγεννα Αγκαλιά" του Αντώνη Λουδάρου 575
100
1 Cd “Xριστούγεννα Αγκαλιά" του Αντώνη Λουδάρου 270
101
1 Cd “Xριστούγεννα Αγκαλιά" του Αντώνη Λουδάρου 166
102
1 Cd “Xριστούγεννα Αγκαλιά" του Αντώνη Λουδάρου 906
103
1 Cd “Xριστούγεννα Αγκαλιά" του Αντώνη Λουδάρου 918
104
1 Cd “Xριστούγεννα Αγκαλιά" του Αντώνη Λουδάρου 546
105
1 Cd “Xριστούγεννα Αγκαλιά" του Αντώνη Λουδάρου 803
106
1 Cd “Xριστούγεννα Αγκαλιά" του Αντώνη Λουδάρου 184
107
1 Cd “Xριστούγεννα Αγκαλιά" του Αντώνη Λουδάρου 192
108
1 Cd “Xριστούγεννα Αγκαλιά" του Αντώνη Λουδάρου 587
109
1 Cd “Xριστούγεννα Αγκαλιά" του Αντώνη Λουδάρου 938
110 1 Cd “Xριστούγεννα Αγκαλιά" του Αντώνη Λουδάρου 558
111 Αλκίνοος Μπουνιάς  1 παραμύθι: "Η κυρία Φιλία" 251
112
1 παραμύθι: "Η κυρία Φιλία" 110
113 Βιβλιοπωλείο Ακτίνα 1 παιδικό βιβλίο 16
114
1 παιδικό βιβλίο 299
115
1 κασετίνα 103
116
1 κασετίνα 704
117 1 κασετίνα 87
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
118 Αστεροσκοπείο - Κέντρο Επισκεπτών Πεντέλης 1 διπλή πρόσκληση για το κέντρο επισκεπτών Πεντέλης 767
119 1 διπλή πρόσκληση για το κέντρο επισκεπτών Πεντέλης 248
120 1 διπλή πρόσκληση για το κέντρο επισκεπτών Πεντέλης 183
121 Κέλλυ Σταμουλάκη 1 διπλή πρόσκληση για την παράσταση «Πρίγκιπας και Φτωχός» στο θέατρο Αβάκιο 93
122
1 διπλή πρόσκληση για την παράσταση «Πρίγκιπας και Φτωχός» στο θέατρο Αβάκιο 259
123
1 διπλή πρόσκληση για την παράσταση «Πρίγκιπας και Φτωχός» στο θέατρο Αβάκιο 231
124 Θέατρο Ακροπόλ 1 τετραπλή πρόσκληση για την παράσταση "τα Ψηλά Βουνά"  στις 17/1 στις 15:00 388
125 Θέατρο Χορν 1 τετραπλή πρόσκληση για την παράσταση "Ψαρόσουπα" στις 17/1 στις 15:00 247
126 Θέατρο Πειραιώς 131 1 τετραπλή πρόσκληση για την παράσταση "H Μάγια στην Ονειροχώρα" στις 17/1 στις 16:00 26
127 Τεριάννα Παππά 1 διπλή πρόσκληση για την παράσταση «Η συμμορία της Χιονάτης», θέατρο Βέμπο  158
128
1 διπλή πρόσκληση για την παράσταση «Η συμμορία της Χιονάτης», θέατρο Βέμπο  905
129
1 διπλή πρόσκληση για την παράσταση «Η συμμορία της Χιονάτης», θέατρο Βέμπο  107
130
1 διπλή πρόσκληση για την παράσταση «Σκύλος με σπίτι»  Σταθμός Θεατρο 782
131
1 διπλή πρόσκληση για την παράσταση «Σκύλος με σπίτι»  Σταθμός Θεατρο 317
132 1 διπλή πρόσκληση για την παράσταση «Σκύλος με σπίτι»  Σταθμός Θεατρο 108
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
133  teamsales.gr 1 μπάλα basket 712
134 Γκούφη Σταρ 1 Χριστουγεννιάτικο παραμύθι 38
135 Max Stores 1 κουμπαράς αεροπλανάκι  74
136
1 κουμπαράς αεροπλανάκι  524
137
1 κουμπαράς αεροπλανάκι  364
138
1 ρολογάκι 707
139 1 ρολογάκι 128
140 readyforbaby.gr 1 μπλοκάκι με σετ χρώματα 78
141
1 μπλοκάκι με σετ χρώματα 825
142 1 σετ χρώματα ζωάκια 154
143 Τάσος Καρίκας 1 παιδικό dvd "Τα μυαλά που κουβαλάς" 781
144
1 παιδικό dvd "Minions", ειδική έκδοση 2 dvd 926
145
1 παιδικό dvd "Τα μυαλά που κουβαλάς" 178
146
1 παιδικό dvd "Minions, ειδική έκδοση" 44
147
1 παιδικό dvd "Τα μυαλά που κουβαλάς" 171
148 1 παιδικό dvd "Minions", ειδική έκδοση 2 dvd 549
ΡΟΥΧΑ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ
149  teamsales.gr 1 Παιδική φόρμα Nike 269
150 Navy style 1 γυναικεία βελουτέ φόρμα 3
151 Little Children's Boutique 1 χειροποίητη στέκα  569
ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ
152 Ελισάβετ Αντωνέλλου 1 τενεκές λάδι 713
153 Φούρνος Καραμολέγκος 1 κιλό κουραμπιέδες 827
154 1 κιλό μελομακάρονα 512
155 Καβα Αμπελοφιλοσοφίες 1 μπουκάλι λευκό κρασί ΑΜΥΝΤΑΣ και 1 ερυθρό ΑΜΥΝΤΑΣ σε χάρτινη συσκευασία. 833
156 Ζαχαροπλαστείο Slim Bites δωροεπιταγή 15 ευρώ 360
157 Φούνος Σόβολος 1 ταψί μπακλαβά 915
158 1 ταψί καταΐφι 374
ΥΓΕΙΑ - ΟΜΟΡΦΙΑ
159 Κομμωτήριο Alexis Bogeas 1 λούσιμο + χτένισμα 47
160
1 λούσιμο + χτένισμα 32
161
1 λούσιμο + χτένισμα 800
162
1 λούσιμο + χτένισμα 234
163
1 λούσιμο + χτένισμα 410
164
1 λούσιμο + χτένισμα 23
165
1 λούσιμο + χτένισμα 92
166
1 λούσιμο + χτένισμα 373
167
1 λούσιμο + χτένισμα 714
168
1 λούσιμο + χτένισμα 198
169 1 λούσιμο + κούρεμα 921
170
1 λούσιμο + κούρεμα 801
171
1 λούσιμο + κούρεμα 861
172
1 λούσιμο + κούρεμα 309
173 1 Βαφή + κούρεμα + χτένισμα 352
174 Κομμωτήριο Επισκοπάκης 1 χτένισμα 931
175 1 χτένισμα 201
176 Φαρμακείο Σάκκου 1 γυναικείο σετ καλλυντικών 53
177 1 αντρικό σετ καλλυντικών 843
178 Λουκάς Κιούπης 1 σετ φυτικών κρεμών (ημέρας, νύχτας, ματιών) 598
179
1 σετ φυτικών κρεμών (ημέρας, νύχτας, ματιών) 870
180 1 σετ φυτικών κρεμών (ημέρας, νύχτας, ματιών) 562
181 Διαιτολόγος Πάνος Πανόπουλος 1 διατροφή 702
182
1 διατροφή 504
183
1 διατροφή 909
184
1 διατροφή 744
185 1 διατροφή 138
186 Φαρμακείο Placebo 1 αφρόλουτρο-σαμπουάν 256
187 Κέντρο αισθητικής "Υγεία και Ομορφιά" 1 περιποίηση προσώπου 265
ΕΙΔΗ ΣΠΙΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ
188 Περιτυλίγματος και διακόσμησης 1 διακοσμητικό φαναράκι 164
189 1 διακοσμητικό φαναράκι 133
190 Σταυρούλα  Καλοφωλιά 1 ζευγάρι χειροποίητα παντοφλάκια 786
191
1 ζευγάρι χειροποίητα παντοφλάκια 242
192
1 ζευγάρι χειροποίητα παντοφλάκια 100
193
1 ζευγάρι χειροποίητα παντοφλάκια 11
194 1 ζευγάρι χειροποίητα παντοφλάκια 411

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου